Universal Insektspray 750ml


Til bekæmpelse af insekter som myrer, fluer, hvepse, ørentviste, sølvfisk, møl, biller, lopper m.fl. Omryst flasken og sprøjt på insekterne, der vil dø kort tid efter.

Undgå at sprøjte i nærheden af akvarier og stuefugle.

Kan også udsprøjtes som spærrebælte.

Fordele

Bredtvirkende universal Insektspray mod en lang række krybende og flyvende insekter.

Råd om anvendelse

Omryst flasken og sprøjt på insekterne, der vil dø kort tid efter. Undgå at sprøjte i nærheden af akvarier og stuefugle. Må kun anvendes til bekæmpelse af krybende og flyvende insekter i og omkring beboelse og kun ved, at produktet direkte påsprøjtes insekterne.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke sprøjtes direkte på fødevarer, tilberedningsoverflader eller køkkenredskaber. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lign.

Flaskens indhold rækker til ca. 35 m².

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Universal Insektspray 

Registreringsnummer: 3rd party