Trim® Toxan Plænerens 1L


Toxan Plænerens klar-til-brug anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen. Størst effektivitet opnås fra maj til juli, hvor både ukrudt og græs er i god vækst. Skader ikke græsset. 1 liter Toxan Plænerens klar-til-brug indeholder ca. 1000 “skud” og er derfor specielt velegnet til enkeltstående ukrudt eller den lille græsplæne.
Må ikke anvendes efter 1. september. Gødning 1-2 uger før behandling forøger virkningen.

Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før og efter behandling. Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4-6 måneder.

1 liter rækker til 30 m2

Fordele

Toxan Plænerens klar-til-brug anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen og specielt velegnet til enkeltstående ukrudt eller den lille græsplæne

Råd om anvendelse

1 liter til 30 m². Pas på vinddrift, da Toxan Plænerens har bladvirkning.

Forbehold: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i græsplæner. Må ikke anvendes efter den 1. sept.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Toxan Plænerens klar-til-brug 

Registreringsnummer: 3rd party