Trim® mod Mos 3,5kg


Trim mod Mos er udviklet specielt til bekæmpelse af mos i græsplæner. Indeholder gødning der giver ”greenup” effekt og synligt resultat efter et døgn. Giver en slidstærk, langsomt voksende plæne med kraftigt dybtgående rodnet, hvilket modvirker mosdannelse og gør plænen mere tørketolerant. 

Midlet leveres som granulat, så det er let at sprede jævnt hen over plænen. På lidt længere sigt bidrager det til en grøn, tæt og slidstærk græsplæne.

Udstrøs jævnt, når græsset er tørt og dugfrit, og gerne før vedvarende regn.

• Sikker og hurtig virkning
• Eneste godkendte middel med jern.


Pose à 3,5 kg rækker til 100 m2
Pose à 8,75 kg rækker til 250 m2

Fordele

Eneste godkendte middel med jern. Sikker og hurtig virkning. Let at udstrø.

Råd om anvendelse

  • Udstrøes jævnt når græsset er tørt og dugfrit og gerne før regn.
  • Undgå plæneklipning 3 dage før og efter behandling. Behandling frarådes under tørke eller i perioder med store udsving mellem dag- og nattemperaturer.
  • Græsset bliver hurtigt grønnere og tættere at se på, som følge af gødningen. Mosset sortfarves og dør. Efter 2 uger kan mosset evt. rives væk.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

  • Undgå at ramme træ og stenbelagte områder, da dette kan give brunrøde pletter.
  • Nysåede græsplæner bør ikke behandles i etableringsåret.
  • Hold 30 cm afstand til bede.
  • Afklippet græs bør ikke anvendes til jorddækning under følsomme planter.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Trim mod Mos

Registreringsnummer: 49-121