Trim® Easyspray Plænerens – klar-til-brug 400ml


Trim Easyspray anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen. Specielt til det ukrudt, der ikke kan bekæmpes effektivt med andre midler f.eks. granulater. Sprayen giver uafbrudt sprøjtning til beholderen er tømt.

Ideel til bekæmpelse af ukrudt under hække også. Størst effektivitet opnås fra maj til juli, hvor både ukrudt og græs er i god vækst.Fordele

Rækker til 500 til 1000 ukrudtsplanter. En plæne på 300 m² vil være fuldt behandlet på mindre end 10 min.

Råd om anvendelse

Skader ikke græsset. Må ikke anvendes efter 1. september. Gødning 1-2 uger før behandling forøger virkningen.

Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før og efter behandling. Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4-6 måneder.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.