Rodicum® Quick musekorn 80g


Ekstrem hurtigtvirkende mod mus. Indeholder gryn, som er den foretrukne føde for mus. Kan anvendes indendørs. Indeholder alphachloralose, som bedøver
musen humant inden døden indtræffer.

Fordele

  • Virker hurtigt og sikkert mod mus 
  • I beskyttet foderstation, der forhindrer børn og husdyr i at få tilgang
  • Alphachloralose er et bedøvelsesmiddel, der lammer mus hurtigt
  • Musens metabolisme sænkes og den dør af nedkøling

Råd om anvendelse

Hvor:
Placer poserne i foderstation, utilgængeligt for børn og husdyr, så musene kan spise i fred og ro. Placera foder stationer på steder, hvor musene færdes f.eks. på loft, i garage eller udhus.
Hvornår:
Når musene ses eller høres, eller der observeres afgnavninger eller efterladenskaber.
Hvordan:
Anvend altid det anbefalede antal poser og interval, der er angivet under anbefalet effektive dosering. Antallet af poser er afhængig af det behandlede areals størrelse, pågældende lokalitet og antallet af mus. Placér foderstationer på flere steder, da mus har en urolig adfærd og gerne vil indtage små mængder føde fra flere foderpladser. Bekæmpelsen kan vare 2-4 uger. Fjern foderkorn og foderstationer når behandlingen er afsluttet. Hvis nye spor af mus ses, gentages behandlingen. Foderstationer med foderkorn skal påføres en tekst med tydelig oplysning om, at der foregår musebekæmpelse i området, og hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af forgiftning.