Natria® NeemAzal mod insekter


NeemAzal består et aktivstof fra frøene af det tropiske neemtræ Azadirachta indica A. Juss, og formuleringen er baseret på planteolie og fornybare naturlige ingredienser. Det aktive stof trænger ind i bladene og fordeles delvist systemisk i planten. Insekterne indtager stoffet ved fødeindtagelse (sugende eller bidende). NeemAzal stopper fødeoptagelsen hos insekter, og en “knock down” effekt kan derfor ikke forventes. Inden for få timer efter behandling med vil skadelige insekter som bladlus (men som sideeffekt også mellus (hvide fluer), thrips, minérfluer, viklere, coloradobiller og andre sugende og bidende insekter og spindemider) blive inaktive.
Larver vil reagere ved stop af fødeindtagelse og hudskifte, hvilket vil være dødeligt; voksne individer vil stoppe fødeindtagelse og formering, men dør ikke øjeblikkeligt.

Efter nogle få dage vil angrebet kollapse. Kolonier af bladlus kan være synlige i nogle dage, men der udvikles ikke nye unger. Da virkningen ikke er umiddelbart synlig, kan effekten først vurderes endeligt efter 7–10 dage. Effekt kan ses ved vurdering af forskellige faktorer som: Tab af bladmasse, skade på blade, dannelse af honningdug, udbytte, udvikling af skadedyrsbestanden, positiv indvirkning på nyttedyr. Resultatet af en sådan vurdering er mere retvisende end antallet af døde skadedyr.

100 ml giver 20 liter sprøjtevæske.

Fordele

Midler bruges med dispensation i økologisk bærproduktion og kan anvendes bredt i både spiselige afgrøder og prydplanter, som roser og rhododendron.