Natria® Hønsegødning 15 kg


Natria Hønsegødning er en 100% organisk gødning, der også må anvendes til økologisk dyrkning. Natria Hønsegødning er til alle havens planter, og indeholder alle de næringsstoffer, som planterne har brug for.

Gødningen er baseret på hønsegødning og er granuleret i små piller, som er nemme at udstrø. Gødningen er baseret til at forbedre jordens struktur og svider ikke planterne.
For at udnytte gødningen optimalt bør den indarbejdes i jorden, så den hurtigere bliver nedbrudt til plantenæringsstoffer.

7 kg rækker til 40-90 m2

Fordele

100% organisk gødning svider ikke planterne og er med til at forbedre jordens struktur. Må anvendes til økologisk dyrkning*.

Godkendt anvendelse

* Ikke-økologiske produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

For at udnytte gødningen optimalt bør den indarbejdes i jorden, så den hurtigere bliver nedbrudt til plantenæringsstoffer.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Natria Hønsegødning