Maladan® Insektspray 500ml


Bredtvirkende insektspray til bekæmpelse af insekter i prydplanter, grøntsager, frugt og bær i haven og i væksthuset. Virker mod bladlus, væksthusmellus (hvide fluer), nelliketrips, kåltrips, tomatminérfluer, larver af kålsommerfugle, larver af målere, viklere og møl, knoporme, jordlopper, bladhvepse, galmyg, hindbærbiller og hindbærsnudebiller.

Anvendes så snart et angreb opdages. Sprøjtning foretages direkte på planten i en afstand af 30-50 cm -om muligt også på undersiden af bladene- til det drypper fra planten.

Fordele

Bredtvirkende, kan bruges i spiselige afgrøder og væksthus, klar-til-brug spray.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Maladan Insektspray W 

Registreringsnummer: 579-4