Kvit® Staldchok Fluespray D 600ml


Kvit® Staldchok Fluespray D er specielt fremstillet til brug i stalde og beboelse. Dræber øjeblikkeligt fluer, myg, hvepse og andre flyvende insekter.

Kvit® Staldchok Fluespray D har en speciel JET-Dyse med meget stor udstrømnings-og spredeevne.

Fordele

Dræber øjeblikkeligt fluer, myg, hvepse og andre flyvende insekter.

Råd om anvendelse

Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger, således at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet. Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes. Stuefugle skal fjernes under sprøjtningen.
For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 5 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.