Kvit® Permethrin Plus 200ml


Til bekæmpelse af krybende insekter i og omkring beboelse. Effektivt middel mod krybende og kravlende insekter, bl.a. myrer, kakerlakker, lopper, væggelus, sølvfisk og ørentviste.

Perfekt spraymønster – også selvom flasken vendes på hovedet.

Effekt i 2-4 uger afhængig af underlaget.

Må kun anvendes til lopper i omgivelser - ikke direkte på husdyr.

Fordele

Virker øjeblikkeligt ved kontakt med midlet. Lugtfrit. Langtidsvirkende – effekt i op til 2-4 uger alt efter overfladens type. Børn og hunde kan færdes på behandlet areal når væsken er tørret ind.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.