Kvit® Insektpudder 250g


Bredtvirkende puddermiddel mod myrer og andre kravlende insekter udendørs omkring bygninger. Virker hurtigt og effektivt. Virker ved kontakt.

Mod Myrer: Udendørs omkring bygninger mod myrer (arbejdere og bønder).Ikke til bekæmpelse af tropiske myrearter. Vend beholderen på hovedet for at sprede produktet. Gentag 3 gange for at opnå den ønskede dosis på 2 g. Klem ikke beholderen. Strø direkte på indgangshullet i myreboet og/eller i revner og sprækker hvor myrerne er synlige. Hvis myrerne har flere indgange, er det vigtigt at behandle alle indgange.

Mod krybende insekter: Hvor: Udendørs i små beskyttede områder (eks. under krukker, gulvbrædder, redskabsskur osv). Til bekæmpelse af sølvfisk, bænkebidere og andre krybende insekter.

Strøflaske med børnesikret kapsel 250 g rækker til 10 m2

Fordele

Bredvirkende puddermiddel mod myrer, krybende insekter, murbier og hvepsebo. Kan bruges overalt hvor insekterne generer - omkring bygninger, på stier, balkoner og terrasser. Virker hurtigt og effektivt.

Råd om anvendelse

Når myrerne vil ind i huset: Strø et 10 cm bredt lag pudder langs soklen som et spærrebælte. 

På terrassen eller omkring bygninger: Udstrøs direkte, hvor myrerne passerer og opholder sig. 

Hvepsebekæmpelse: Brug pudderet omkring hvepseboet. Produktet virker ved kontakt, når hvepsene flyver ind i boet.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Kvit Insektpudder

Registreringsnummer: 18-633-1-1