Kvit® Express muselokkedåse


Kvit Express er en klar til brug musegiftstation, der anvendes til bekæmpelse af mus indendørs - f.eks. inde i huset, i skuret, i garagen, i stalde osv. Kvit Express har den effekt, at musene stille og roligt sover.

Ved større angreb eller ønske om hurtigere bekæmpelse anbringes  fastgør gerne til underlaget. Musegiftstationen tilses jævnligt. Såfremt giften er væk og der stadig er aktivitet, erstattes giftstationen med en ny. En forderstation må ligge max 7-10 dage unden tilsyn.

Fordele

  • Pastaformulering
  • Mere attraktiv mot mus
  • Virker hurtigt og sikkert
  • Indeholder låsbar til musegiften foderstation

Råd om anvendelse

Placér musegiftstationen der, hvor musene færdes og uforstyrret kan æde  giften, f.eks. langs med væggen, bag møbler, under skabe osv. Musegiftstationen til giften.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 10 g pr. udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle. Emballagen med alphachloralose må ikke åbnes.Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.