Kvit® D Mod myrer 1L


Kvit D mod myrer kan anvendes mod krybende insekter som havemyrer og bænkebidere. Virker omgående (inden 1 time) gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkende – effekt i op til 6 uger alt efter hvilken type overflade der er behandlet.

Anvend max. 5 pumpetryk på en overflade af 32 x 32 cm (svarer til 5 ml). Der kan max behandles 2 m2 pr måned (hvilket svarer til 100 pumpetryk eller 100ml). Der kan behandles i 11 måneder pr år. Den dødelige effekt kan ses inden 1 time. Effekten af behandlingen vil forblive i op til 6 uger, afhængigt af den behandlede overfladetype. Test først et lille sted for at sikre at der ikke kommer skjolder.


Fordele

Lugtfrit og på vandbasis. Langtidsvirkning. Klar-til-brug. Kan anvendes både indendørs og udendørs.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Kvit D mod Myrer

Registreringsnummer: 18-621-1-1