Keeper® Total S - Spray 3L


Keeper Total S - Spray er et færdigblandet systemisk virkende middel mod alt besværligt ukrudt. Keeper Total S - Spray optages gennem plantens grønne dele og transporteres med saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, hvilket gør det specielt velegnet til vanskeligt ukrudt som skvalderkål, bjørneklo, mælkebøtter o.l. Har ingen virkning i jorden og kan derfor anvendes tæt på andre planter, blot de ikke rammes. Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt til regn.

Må ikke anvendes på græsplæner.
Leveres med integreret spray som monteres på flaskens top.

Fordele

Færdigbehandlet klar-til-brug systemisk virkende middel mod alt ukrudt.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Du kan også være interesseret i disse produkter

Du kan også være interesseret i at læse mere om...