Keeper® Total S - Spray 1L


Keeper Total S - Spray er et færdigbehandlet klar-til-brug systemisk virkende middel mod alt ukrudt. Keeper ukrudtsspray optages gennem plantens grønne dele, og transporteres af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, hvilket gør midlet specielt velegnet til vanskeligt ukrudt såsom skvalderkål o.l.

Har ingen virkning i jorden, og kan derfor også anvendes tæt på andre planter, blot de ikke rammes. Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst, og når der ikke er udsigt til regn.

Må ikke anvendes på græsplæner.

Fordele

Færdigbehandlet klar-til-brug systemisk virkende middel mod alt ukrudt.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.