Keeper® Total K - koncentrat 1L


Super koncentrat til effektiv behandling af store områder med besværligt ukrudt og græs, som mælkebøtter, bjørneklo, skvalderkål o.l.
Velegnet til flisebelagte områder, byggegrunde, under frugttræer, og i budskadser samt ved omlægning af græsplæner. Keeper mod ukrudt er ved pensling
velegnet til behandling af træstød mod genvækst og rodskudsvækst.

Virker systemisk, dvs. optages gennem plantens grønne dele og transporteres af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som således bekæmpes. Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt til regn. De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger.

500 ml rækker til 500 m2
1 liter rækker til 1000 m2

Fordele

Systemisk virkende ukrudtsmiddel mod alt ukrudt. Velegnet til udyrkede arealer, byggegrunde, under frugttræer, ved omlægning af græsplæner samt til behandling af træstød.

Råd om anvendelse

Virker systemisk, dvs optages gennem plantens grønne dele og transporteres af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som således bekæmpes. Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt til regn. De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper nedbrydes hurtigt i jorden og allerede efter 14 dage kan der sås radisser, salat og andre havefrø.

Sprøjte: 20 ml til 1 liter vand til 20 m².

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.