Keeper® L Langtidsvirkende mod ukrudt 200ml


Eneste ukrudtsmiddel med langtidseffekt. Består af to aktiv-stoffer: Glyphosat, der bekæmper alt ukrudt helt ned i roden, og diflufenican, der forhindrer nye ukrudtsfrø i at spire 4 måneder frem.
Særdeles velegnet til gårdspladser, indkørsler og havegange, som man vil holde fri for ukrudt hele sæsonen med bare 1 behandling.

Børn og husdyr kan lege på arealet, når midlet er tørret ind. Må ikke anvendes på græsplæner.

I innovativ Easy Dose flaske med indbygget doseringskammer.

20 ml pr. liter vand

  • 100 ml rækker til 323 m2
  • 200 ml rækker til 645 m2

Fordele

Forhindrer det meste nye ukrudt i at spire 3-4 måneder frem. Særdeles velegnet til arealer, som flisebelagte arealer, indkørsler, terrasser osv.

Råd om anvendelse

For at opnå langtidvirkningen er det vigtigt, at jorden er fugtig. Hvis man er i en meget tør periode vil en let vanding forbedre specielt langtidseffekten. Det er vigtigt, at man ikke forstyrrer jordoverfladen med for eksempel et hakkejern, da den tidligere omtalte “film” derved bliver brudt, hvorefter ukrudt vil spire igennem. 

Børn og husdyr kan lege på behandlede områder, når midlet er tørret ind. Bemærk, at midlet ikke har optimal effekt overfor samtlige ukrudtsarter, og der kan derfor være visse arter, der kan spire frem igen. Midlet må KUN anvendes en gang pr. sæson.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnummer: 18-498