Helårsgødning 10kg


Helårsgødning er den ideelle gødning til alle havens kulturer. Klorfattig og tåles derfor af alle planter. Virker hurtigt og skal ikke suppleres med andre kvælstofgødninger.

Gødningen er samgranuleret, hvilket betyder, at hvert enkelt gødningskorn indeholder alle de dele, der fremgår af indholdsgarantien. Dette sikrer en jævn fordeling af næringsstofferne og et mindre forbrug af gødning. Anvendes efter princippet lidt men tit. Udstrøs på tørre planter.

2-2,5 kg pr. 100 m² - 3 gange årligt.

1 og 2 : 2,5 kg pr. 100 m² i marts/april og maj.
3
: 2 kg pr. 100 m² i juni/juli.

10 kg rækker til 400 - 500 m2

Fordele

Klorfattig og tåles derfor af alle planter. Virker hurtigt og skal ikke suppleres med andre kvælstofgødninger.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen