Baythion® Q Myrelokkedåse 2stk


Baythion Q myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til bekæmpelse af myrer i og omkring huse, f.eks. i stuen, køkken, bryggers, entre, toilet, terrasser og udhuse. Lokkedåsen indeholder lokkemad, der tiltrækker myrerne, som derved bringer lokkemaden og aktivstoffet ned i boet og bekæmper boet indefra.
Efter den beskyttende folie er brudt bekæmpes myrer i op til 12 uger.

Myrelokkedåsen indeholder et bitterstof, der modvirker indtagelse af mennesker og husdyr.

Fordele

Praktisk og hygienisk. Kan placeres indendørs og i væksthus/drivhus. Myrerne tager selv aktivstoffet med sig ned i myreboet, så man bekæmper boet indefra.

Råd om anvendelse

Hvornår: Bedst virkning opnås ved at behandle, så snart myrerne ses.

Hvordan: Lokkemad og aktivstof er indkapslet i et kammer midt i dåsen. Dåsen aktiveres ved at presse tommelfingeren gennem folien i dåsens midte. Myrerne har nu fri adgang til lokkemaden. Dåserne er nu klar til brug og placeres nær det sted, hvor myrerne kommer fra, myrernes stier/indgangshuller eller hvor myrerne ses talrigt. For at få den fulde effekt bør flere dåser opstilles, og det bør sikres, at myrerne ikke har adgang til anden tiltrækkende føde (madrester, brødkrummer, syltetøj, sukker m.m.).

Myreplagen vil være bragt til ophør i løbet af 1-3 uger, afhængig af angrebets omfang.

Hvor: Til bekæmpelse af myrer (Lasius niger) i og omkring huse, f.eks. i stuen, køkken, bryggers, entre, toilet, eller omkring huse, såsom terrasser og udhuse. Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer i og omkring huse.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Baythion Q Myrelokkedåse

Registreringsnummer: 18-532

Du kan også være interesseret i at læse mere om...