Baythion® D mod myrer - til udvanding 100ml


Baythion D mod myrer er et effektivt udvandingsmiddel mod myrer og andre krybende insekter. Udvandes helst på fugtige overflader og jord med vandkande forsynet med bruser, hvor myrerne færdes eller forventes at komme. Virkningen indtræffer hurtigt, når myrerne rammes eller kommer i kontakt med de behandlede flader. Den bedste virkning opnås ved at sprøjte med Baythion D på myrernes gange og i selve myreboet, der som oftest ligger gemt i jorden eller under sten og fliser.

Bruges på terrasser, langs huset som spærrebælte samt havegange og langs med plænen.
Midlet er ikke skadeligt for prydplanter og græs. Kan også anvendes i krukker/bede med prydplanter, men undgå at ramme planterne.

Fordele

Blandes med vand og vandes ud. Til terasser, fliser, grusgange, langs husmure med mere. Vandes ned til myreboet og bekæmper myrerne.

Råd om anvendelse

Må ikke udvandes, hvor der i samme sæson skal sås/plantes spiselige afgrøder. Baythion D skader ikke prydplanter. Baythion D kan give matte pletter på lakerede overflader. Mix 20 ml til 5 liter vand - til 5 m2.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Registreringsinformation

Registreringsnavn: Baythion D mod myrer

Registreringsnummer: 18-507

Du kan også være interesseret i at læse mere om...