Smørblomst


Smørblomsten blomstrer for det meste sidst på foråret og først på sommeren mellem april og juni. Arter, der anses som ukrudtsplanter, kan blomstre hele sommeren. 

Blomsten består som oftest af 5 kronblade, men nogle arter har 6 kronblade, mens andre slet ikke har nogen. De er for det meste gule eller hvide, men enkelte er orange eller røde.

Smørblomsten bliver mellem 5 og 100 cm afhængig af arten.

Sådan plantes smørblomster

Smørblomster trives i lerrig, sandbaseret jord, som bør være rig på organisk materiale. Jorden bør være fugtig, men ikke dyngvåd. For at opnå det bedste resultat bør smørblomsten plantes et sted med delvis sol.

Den bør plantes mellem efterårsmånederne og februar afhængig af arten, regionen og klimaet.

Smørblomsten er meget sart og skal plantes forsigtigt ved at rodspidsen placeres i jorden i 10 cm dybde. Afstanden mellem planterne bør være mindst 10 cm.

Ranunculus kan dyrkes fra rodknolde, rødder eller frø. Rodknoldene er nemme at plante, hvilket bør gøres om efteråret på 5-7 cm dybde og med kun én plante pr. kvadratfod (30 x 30 cm).

Formering af smørblomster

Smørblomster er nemme at formere, hvilket kan ske ved frø, rødder eller rodknolde. Den mest simple metode er at dele rødderne. Smørblomster bør plantes sidst på efteråret for at de blomster i begyndelsen af foråret.

Art: Ranunculus asiaticus and other species
Familie: Ranunculaceae