Iris


Iris kan blomstre hele året afhængig af arten, men de fleste arter blomstrer om foråret eller om sommeren. Blomsterne har en karakteristisk, vingelignende form med både op- og nedhængende kronblade. De fleste arter dufter.

Iris fås i mange forskellige farvenuancer, f.eks. blå, gul, lyserød, rød, lilla, hvid, orange og endda i sort.

Højden er afhængig af arten, men iris er fra 15 cm til lige over 1 m høje, og en af de mest velkendte varianter, Iris Germanica, kan blive mellem 80-100 cm.

Sådan plantes iris

For at opnå det bedste resultat bør iris plantes i et område af haven, hvor der er fuld- eller delvis sol.

Arterne rhizomatous og bulbous trives i nærings- og humusrig jord, som er let sur og i en sandblandet lerjord med et godt dræn. Jorden forberedes ved at tilsætte næring, for at garantere optimal blomstring. Tørvemos eller velforrådnet kompostjord bør yderligere arbejdes grundigt ind i jorden. 

Iris med jordstængler bør plantes først på efteråret, for at de kan nå at sætte sig inden vinter. Løg kan plantes senere på sæsonen.  

Jordstænglerne bør plantes med 12 cm mellemrum. De behøver kun at blive dækket halvt og plantet lige under jordoverfladen pga. fotosyntese, hvorved planten danner ny energi. Løgene bør plantes 10 cm under jordoverfladen.

Formering af iris

Formering er afhængig af arten. Jordstænglerne er nemme at formere. Efter blomstringsperioden er ovre, tages stænglerne op af jorden og deles lige, hvilket bliver til nye planter.  

Formering ved deling er også mulig med løgvarianten. Sideløgene skæres fra hovedløget i dets hvileperiode og plantes med det samme for at producere en række nye planter, der er klar til at blomstre i den følgende sæson.

Art: Iris

Familie: Iridaceae