• unkraeuter_01

Ukrudtsbekæmpelse / herbicider


Her kommer ukrudtsbekæmpelse fra Bayer Garden Keeper ind i billedet. Produktet er systemisk, dvs. det breder sig i alle dele af ukrudtet inklusiv rodnettet. Efter ca. 14 dage er ukrudtet dødt.

Produktet har ingen påvirkning på jorden og nedbrydes biologisk. Keeper kan anvendes fra forår til efterår. Den optimale virkning sker ved temperaturer mellem 15 og 25 grader.

Keeper ukrudtsmiddel sprøjtes på plantens grønne del. Undgå sprøjning på planter, der skal bevares. Anvend ikke Keeper i græsplæner.

Keeper-serien består af tre produkter: Keeper koncentrat, Keeper Spray og Keeper Langtidsvirkende. Du kan læse mere om produkterne på hjemmesiden. For specifikke ukrudt, se mere i afsnittet om plænen her i Plantedoktoren.

Løsninger til dit problem