• stech1
  • stech2

Husmyg, Kældermyg (Culex pipiens)


Myggen suger blod fra varmblodede væsner for at være i stand til at lægge æg. Myggen kan være meget generende for mennesker og dyr og kan indimellem være næsten uudholdelige.

Løsninger til dit problem