At forstå sig på ukrudtsbekæmpelsesmidler


Bekæmpelsesmidler er det vigtigste vågen i kampen mod ukrudt i græsplænen. Normalt anvendes to former for bekæmpelsesmidler: pre-emergent (før planten vokser op) og post-emergent (når planten er vokset op).

At holde en græsplæne pæn, kræver tålmodighed og udholdenhed, når det handler om ukrudtsbekæmpelse. Bekæmpelsesmidlet er det vigtigste våben i kampen mod ukrudt i græsplænen. Normalt anvendes to former for bekæmpelsesmidler: pre-emergent (før planten vokser op) og post-emergent (når planten er vokset op). Navnet angiver, hvornår det virker og dræber ukrudtet. Pre-emergent virker altså, inden ukrudtet begynder at vokse op, og post-emergent på ukrudt, som allerede er vokset op af jorden.

Pre-emergent bekæmpelsesmiddel (inden planten er vokset op)

Disse bekæmpelsesmidler hindrer ikke, at ukrudtet gror, men det forhindrer, at det vokser op af jorden. Et af de almindeligste er crabgrass preventer, som forhindrer fingeraksfrø (hirse m.fl.) i at lave nye planter.

Hemmeligheden ved at lykkes

  • Når man bruger pre-mergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel, er det meget vigtigt, at man behandler hele græsplænen. Hvis du glemmer et sted, kan ukrudtet slå rødder der.
  • De fleste pre-emergente ukrudtsbekæmpelsesmidler skal vandes ind, selv de flydende typer, som du sprøjter på med en haveslange. Når man bruger flydende pre-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel, er den mængde vand, man fortynder med, ikke tilstrækkelig til at få alt til at trænge ned i jorden. Og det er der, ukrudtsfrøene ligger og venter på at gro. Derfor er vanding efter behandling nødvendig.
  • Vær forsigtig med at anvende pre-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel på nysåede græsplæner – eller på steder, hvor du påtænker at sø. Læs etiketten grundigt. På de fleste produkter står der, hvor mange gange man skal klippe græsset, efter at det er sået, før man behandler det. Der står også på etiketten hvor længe, du skal vente efter en behandling, inden du sår.

Post-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel (efter at planten er vokset op)

Disse ukrudtsbekæmpelsesmidler bekæmper både flerårigt og enårigt bredbladet ukrudt (ukrudt, hvor bladene ikke ligner græsstrå), men visse af dem bekæmper også disse. Vælg et, der bekæmper det ukrudt, du har set i din græsplæne. Der findes et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som med fordel kan anvendes pletvist.

Hemmeligheden ved at lykkes

  • Ungt, aktivt voksende ukrudt dør næsten med det samme og efterlader ingen iøjnefaldende spor, hvilket voksent ukrudt kan få, og skal en gang imellem behandles nok engang for at dø.
  • Undersøg græsplænen ofte (pas på, når du klipper den) for at opdage nyt ukrudt, som skal behandles. 

Det rette tidspunkt
Både for pre-emergent og post-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel er det vigtigste at bruge det på det rigtige tidspunkt. Da post-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel dræber ukrudtet når som helst i vækstperioden, får du det bedste resultat, hvis du sprøjter, mens det er ungt og i tilvækstfasen. Det kan være nødvendigt med behandling i flere omgange, for at fuldt udvokset ukrudt dør.

Med pre-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel bør du behandle, inden ukrudtsfrøene begynder at gro. Hvis du behandler for tidligt, er disse ukrudtsbekæmpelsesmidler ikke længere virksomme, når frøene begynder at gro. De fleste pre-emergene fingerhirse-bekæmpelsesmidler virker aktivt i op til seks til otte uger.

Ukrudtsfrøene gror, når jorden har den rigtige temperatur. For at finde ud af det, kan du få oplysninger hos gartnere, der har adgang til de regionale oplysninger om jordtemperatur.

En anden måde at finde ud af det rigtige tidspunkt er at observere planter, hvis blomstring f.eks. giver signal om, hvornår tiden er der. I det nordlige klima er den almindelige behandling af fingerhirse for eksempel oftest samtidig med, at forsythiaen blomstrer, hvilket den normalt (men ikke altid) gør, når jordtemperaturen er på ca. 10 °C. En anden måde at behandle på er en metode baseret på almanakken. Hvis du f.eks. har behandlet i midten af april et år med succes, så fortsæt med den rutine.

Naturligvis slipper du for besværet med at finde ud af det rigtige tidspunkt, hvis du køber et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som kombinerer både pre- og post-emergent ukrudtsbekæmpelsesmiddel. Den type ukrudtsbekæmpelsesmiddel dræber bredbladet ukrudt og holdet det borte i op til seks måneder.